no-img
مانی فایلز

پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی


مانی فایلز
پکیج های آموزشی سایت
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

ZIP
پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی
zip
تیر ۱۷, ۱۳۹۷

پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی


بازدید: 0

پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی

پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی

این پرسشنامه توسط محمدیزاده و احمدآبادی )۷۸۳۱( برای سنجش خطرپذیری در نوجوانان ایرانی تدوین یافته است. تعداد ۸۳سؤال پرسشنامه برای سنجش رفتارهای پرخطر از قبیل رانندگی )۶ سؤال(، خشونت )۵ سؤال(، سیگار کشیدن )۵ سؤال(، مصرف موادمخدر )۳ سوال(، مصرف الکل )۶ سؤال(، رابطه با رفتار جنسی و گرایش به جنس مخالف )۳ سؤال(، بکار برده میشود. پاسخگویان موافقت یا مخالفت خود را با این سؤاالت در یک مقیاس پنج گزینهای از کامالً مخالف )نمره ۷(، تا کامالً موافق )نمره ۵( مطرح…موضوعات :
نرم افزار

درباره نویسنده

6229 نوشته در مانی فایلز دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *